ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 2304 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

„Egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó tételek feltüntetése a számlán

2018-02-23

Előfordulhat, hogy az adózó egy ügylet keretében „egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó ügyletet is teljesít. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV tájékoztatójából megtudhatja, hogy miként lehet eleget tenni ilyen esetben a bizonylatolási kötelezettségnek.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban. Áfa tv.) általános szabályai szerinti „egyenes adózás” hatálya alá tartozó és az Áfa tv. 142. §-ában foglalt különös szabályok szerinti belföldi „fordított adózás” hatálya alá tartozó egyes tételeknek az egy vagy több számlán való feltüntetésére vonatkozóan sem az Áfa tv., sem más jogszabály nem tartalmaz előírásokat. Erre tekintettel e kétféle tétel egyetlen számlán, illetve bizonylaton való szerepeltetésére is van lehetőség, és az adózó döntési jogkörébe tartozik, hogy egyetlen vagy több számlában végzi el az ilyen tételek bizonylatolását.

Az Áfa tv. 169. § i)-k) és n) pontja értelmében a számla kötelező adattartalmát képezi – többek között –

„i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
j) az alkalmazott adó mértéke;
k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;
n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;”

Az Áfa tv. hivatkozott rendelkezéseiből következően nem tiltott, hogy a „fordított adózás” hatálya alá tartozó tétel szerepeltethető legyen olyan számlában, amelyen „egyenes adózás” hatálya alá tartozó tételek is kiszámlázásra kerülnek. Ekkor, ahogyan a különböző adómértékű tételeknél az adómértéket külön-külön szerepeltetni kell, ugyanúgy a „fordított adós” tételeknél ezt a tényt kell – a „fordított adózás” kifejezés alkalmazásával – az adómérték helyett feltüntetni az adott tételnél.

Az Áfa tv. 142. § (7) bekezdése alapján a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyletekről a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának olyan számla kibocsátásáról kell gondoskodnia, amelyen áthárított adó, illetőleg még az ún. visszafelé számított százalékérték sem szerepelhet. Ez az előírás azonban nem azt jelenti, hogy ugyanazon a számlán nem is szerepelhet olyan tétel, amely adót tartalmaz, hanem azt jelenti, hogy a „fordított adózás” hatálya alá tartozó ügylet számlázása során az ilyen tételekre vonatkozóan adó felszámítása nem történhet meg, valamint az Áfa tv. 169. § k) és n) pontja alapján adó összeg nem, csak a „fordított adózás” kifejezés tüntetendő fel.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 22208/2017, NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2161529177]

 

 

Adópraxis (2018-02-23)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról