ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 2237 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mikor kell a számlán feltüntetni a fizetési határidőt?

2018-02-08

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a számlán, egyszerűsített adattartalmú számlán fel kell-e tüntetni a fizetési határidőt. Szakértőnk ebben a kérdésben segít eligazodni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 169. §-a meghatározza a számla kötelező adattartalmát, vagyis azokat az adatokat, amelyeket az Áfa tv. előírásainak való megfelelés érdekében a számlának kötelezően tartalmaznia kell. A számlán ezeken a kötelező adatokon kívül – akár más jogszabályból fakadó kötelezettség, akár a felek megállapodása, illetve a számla kibocsátójának döntése alapján – bármely más adat is szerepeltethető.
A számlán kötelezően feltüntetendő adatok között nem szerepel a fizetési határidő, tehát ennek az adatnak a feltüntetése kizárólag a számla kibocsátójának döntésén alapul.
Ettől függetlenül az adókötelezettség megállapításának szempontjából jelentősége lehet a fizetési határidőnek, az Áfa tv. megfogalmazásában „az ellenérték megtérítésének esedékességének”.
Az Áfa tv-nek az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározásáról rendelkező 58. § (1a) bekezdése szerint – a főszabálytól eltérően – a teljesítés
a)    a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi,
b)    az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő 60. nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.


Tehát bizonyos esetekben a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja. Ezért fontos, hogy a fizetési határidőt a felek megállapítsák a szerződésükben.
Ha a felek a szerződésükben megállapították a fizetési határidőt, akkor ezt kell a teljesítés időpontjának meghatározásakor figyelembe venni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a számlán fel kellene tüntetni a fizetési határidőt, viszont a számlán meg kell jelennie a fizetési határidőnek, mint a teljesítés időpontjának.


Természetesen lehetőség van arra, hogy a felek a fizetési határidőt módosítsák, akár szóban, akár írásban, akár ráutaló magatartással. Amennyiben a fizetési határidőnek az általános forgalmi adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentősége van, és azt a felek módosítják, akkor mindenképpen célszerű az erről szóló megállapodást írásban rögzíteni.


Érdemes megemlíteni, hogy a fizetési határidő jellemzően nem egyezik meg a fizetés tényleges teljesítésének időpontjával. Amennyiben a vevő, a megrendelő az ellenértéket a fizetési határidőt megelőzően vagy azt követően fizeti meg, és az ügylet olyan időszaki elszámolású ügylet, amely az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik, akkor az ügylet teljesítési időpontja a felek által fizetési határidőként megállapított időpont lesz (ha az nem későbbi, mint az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap), függetlenül az ellenérték tényleges megfizetésének időpontjától.

 

Jogkövető szerkesztőség (2018-02-08)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról