ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 2791 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Számla kibocsátása miatt fizetendő adó

2016-08-09

Az áfatörvény 147. § (1) bekezdése szerint a jogszabály egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékértéket tüntet fel.

Az áfatörvény 147. § (2) bekezdése szerint az adót a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy, szervezet fizeti, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlán más tüntette fel jogosulatlanul az áthárított adót, és/vagy az áfatörvény 83. §-ban meghatározott százalékértéket.

Az áfatörvény 147. §-a egy generálist szabályt fogalmaz, amely szerint, ha bárki olyan számlát bocsát ki, amelyben általános forgalmi adó került felszámításra, akkor a számla tényleges kibocsátója kötelezett a felszámított általános forgalmi adó megfizetésére.
Tehát az áfatörvény 147. §-a arra az esetre vonatkozik, amikor a számlát ténylegesen az azon kibocsátóként feltüntetett személy állította ki.
Amennyiben a számlát ténylegesen nem az a személy bocsátotta ki, aki (amely) a számlán kibocsátóként szerepel, akkor az áfatörvény 147. §-a szerint adófizetési kötelezettség nem keletkezhet. Ebben az esetben álláspontom szerint az áfatörvény 147. § (2) bekezdése nem írja elő, hogy a számlán feltüntetett kibocsátó az általa ténylegesen nem kiállított számlát az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érdekében érvénytelenítse, a mentesüléshez kizárólag azt kell bizonyítania, hogy a számla kiállítása nem részéről történt meg.

Ezzel szemben, ha a számlát ténylegesen az a személy bocsátotta ki, aki (amely) a számlán kibocsátóként szerepel, akkor a számlában felszámított általános forgalmi adót köteles megfizetni az áfatörvény 147. §-a alapján, függetlenül attól, hogy a számla mögött az áfatörvény szerinti teljesítés nem húzódik meg, vagy az áfatörvény szerinti teljesítés ugyan megtörtént, de az általános forgalmi adó áthárítása tévesen történt meg.

Feltételezve az áfatörvény szerinti teljesítés megvalósulását, de az általános forgalmi adó áthárítása tévesen történik meg a következő esetekben:
– a számlázott ügylet esetében az áfatörvény szerint a teljesítés helye nem belföld, azaz nem esik az áfatörvény tárgyi hatálya alá, de a kibocsátó a számlában 27%-os, 18%-os, vagy 5%-os mértékű általános forgalmi adót számított fel; vagy
– a számlázott ügylet esetében az áfatörvény szerint a teljesítés helye belföld, azaz az áfatörvény tárgyi hatálya alá esik és adómentes, de a kibocsátó a számlában 27%-os, 18%-os, vagy 5%-os mértékű általános forgalmi adót számított fel;
– a számlázott ügylet esetében az áfatörvény szerint a teljesítés helye belföld, azaz az áfatörvény tárgyi hatálya alá esik és 5%-os mértékű általános forgalmi adó terheli, de a kibocsátó a számlában 18%-os, vagy 27%-os mértékű általános forgalmi adót számított fel;
– a számlázott ügylet esetében az áfatörvény szerint a teljesítés helye belföld, azaz az áfatörvény tárgyi hatálya alá esik és 18%-os mértékű általános forgalmi adó terheli, de a kibocsátó a számlában 5%-os, vagy 27%-os mértékű általános forgalmi adót számított fel;
– a számlázott ügylet esetében az áfatörvény szerint a teljesítés helye belföld, azaz az áfatörvény tárgyi hatálya alá esik és 27%-os mértékű általános forgalmi adó terheli, de a kibocsátó a számlában 5%-os, vagy 18%-os mértékű általános forgalmi adót számított fel.

Az áfatörvény 147. §-a a számla kibocsátója terhére ezekben az esetekben sem állapít meg véglegesen adófizetési kötelezettséget.

Az előzőek alapján, ha a számlában ténylegesen megvalósult, a számla kibocsátója által teljesített, az áfatörvény hatálya alá tartozó ügylet került feltüntetésre, de a számla részben, vagy egészben tévesen felszámított általános forgalmi adót tartalmaz, akkor az áfatörvény 147. § (1) bekezdése alapján a tévesen felszámított adó tekintetében is adófizetési kötelezettség áll fenn. Azonban az áfatörvény 153/B. § (1) bekezdése értelmében a módosító számla alapján a tévesen felszámított és bevallott áfa törölhető.

Bonácz Zsolt (2016-08-09)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról