ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 216 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Promóciós termékek áfa kérdései

2023-09-11

Cég vásárol belföldi cégtől munkaruhát, amit pontgyűjtő akció keretében meghirdet saját ügyfelei körében. Bizonyos termék vásárlása után ajándék munkaruhát adnak a vevőnek. A felmerülő áfa-kérdéseket elemezzük.

A cég a munkaruhát készletre veszi nettó értéken, a beszerzési számla áfa tartalmát levonásba helyezik. A vevő teljesíti a feltételeket, ezért a cég kiszámlázza a munkaruhát a beszerzési értéken+áfa, majd „leminuszolja”, mint számlában adott engedmény (nettó+áfa), így a vevő nem fizet a munkaruháért.
Ha a marketing reklámban szerepel a pontgyűjtő szó vagy az ajándék szó, akkor a cégnek meg kell fizetnie az áfát, az Adóhatóság valószínűleg nem ismeri el természetben nyújtott árengedményként. Hogyan kell helyesen kezelni ezt az ügyletet?

A vásárlói pontoknál áfa tekintetében az a releváns, hogy az engedményre jogosító ügylet beazonosítható-e, vagy sem.
Ezen körülmény alapján kétféle áfa elszámolás lehetséges:

Utólag adott természetbeni engedmény

Amennyiben az eredeti ügyletre tekintettel megkapott vásárlói pontok alapján az eredeti, azaz az engedményre jogosító vásárlás beazonosítható, és az értékesítő ezt a vásárlói pontokért kiváltott terméket bizonylati szempontból az eredeti ügylethez kapcsolja, akkor az utólag adott természetbeni engedményről van szó.

Az értékesítőnek az eredeti ügyletről kibocsátott számláját módosítania kell, a módosító számlában a vásárlói pontokért kiváltott termék adóalapját és az azt terhelő adóösszeget feltünteti, amely a módosító számlában ugyanolyan összegben negatív előjellel is szerepel.
Az adóalap csökkentése úgy valósul meg, hogy a vevő az eredetileg értékesített termék vételáráért nem pusztán az eredeti terméket, hanem a vásárlói pontokért kiváltott terméket is megkapta.
A pontok révén történő termékvásárlás akkor minősülhet az előző termékértékesítések árengedményének (természetben adott engedménynek), ha a kedvezményezett ugyanaz a személy, aki a vásárolt, valamint pontosan meghatározható, hogy az értékesítő mely értékesítés(ek)hez kapcsolódóan adja a természetben árengedményként minősülő terméket. Továbbá az Áfa tv. 71. § (2) bekezdése alapján üzletpolitikai célú engedményről van szó.
Az eladó a pontok beváltása során ingyen átadott termék beszerzését terhelő áfát levonható adóként elszámolhatja, ha az engedmény alapját képező értékesítés áfa levonására jogosít (áfaköteles, vagy adólevonási joggal járó adómentességet élvez).

Az Áfa tv. 71. § (3) bek. alkalmazása

Ha az eredeti ügylet során megkapott vásárlói pontok alapján az eredeti ügylet nem azonosítható be, akkor eladó saját döntése alapján eljárhat az Áfa tv. 71. § (3) bekezdése alapján.
Ezen rendelkezés szerint, hogy az általa nyújtott árengedmény pénzben kifejezett összege a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása adóalapjába mégis beletartozik, illetőleg azzal az adóalapja utólag sem csökken, feltéve, hogy a nyújtott árengedmény pénzben kifejezett összegének, mint vagyoni előnynek terhére akár az árengedmény nyújtója, akár az árengedmény nyújtójával kötött előzetes megállapodás alapján más értékesít terméket, nyújt szolgáltatást. Ilyen esetben az utóbb említett ügylet a nyújtott árengedmény pénzben kifejezett összegének, mint vagyoni előnynek erejéig ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősül.
Az Áfatörvény 71. § (3) bekezdés szerinti döntést akkor hozza meg az eladó, ha az árengedményhez kapcsolódó adóalap-korrekciók (az a) pontban leírt eljárás) jelentős anyagi és időbeli ráfordítással végezhetők el.
Az engedmény az értékesítőnél nem eredményez adóalap-csökkentést, mivel az eredeti értékesítéskor az értékesített termék teljes vételárának alapulvételével történt az adófizetés, majd a vásárlói pontok beváltásakor az áfa alapját nem csökkenti.
A vásárlói pontok beváltásakor kapott termék esetében ingyenes átadás valósul meg, amely következtében annak pénzben kifejezhető ellenértéke után áfa fizetési kötelezettség keletkezik az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján, ha a beszerzést terhelő áfa levonható.
A pontok fejében megvásárolt termék beszerzéséhez kapcsolódóan az eladó levonhat áfát számolhat el, mivel előzetesen nem áll módjában megállapítani, hogy hány darab terméket ad át a vásárlási pontok beváltásakor, s az áfa levonhatósága maga után vonja az adófizetési kötelezettséget.

Bonácz Zsolt (2023-09-11)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról