ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 312 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Teljesítési hely az áfában fuvarozás estén

2023-06-12

Fuvarozás esetében a teljesítési hely megállapítását két szempont is befolyásolja: függ attól, hogy az igénybe vevő adóalany-e vagy sem, másrészt attól, hogy a termékfuvarozás Közösségen belüli vagy ettől eltérő termékfuvarozást valósít-e meg.

Az Áfa tv. 41. § (1) bekezdése szerint a nem adóalany részére nyújtott, a termék Közösségen belüli fuvarozásától eltérő termékfuvarozás esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek.

Az Áfa tv. 42. § (2) bekezdése alapján nem adóalany részére nyújtott termék Közösségen belüli fuvarozása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van. Az Áfa tv. 42. § (3) bekezdése értelmében a termék Közösségen belüli fuvarozása a fuvarozás minden olyan formáját és módját felöleli, amelyben az indulási hely és az érkezési hely a Közösség egymástól eltérő tagállamában van.

Az Áfa tv. 42. § (4) bekezdése szerint a (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a termék fuvarozásának
a) indulási helye: az a hely, ahol a termék fuvarozása ténylegesen megkezdődik, ide nem értve azt az útszakaszt, amely a fuvarozandó termék berakodásának helyéig tart;
b) érkezési helye: az a hely, ahol a termék fuvarozása ténylegesen befejeződik.

Amennyiben a teherfuvarozás megrendelője adóalany, akkor nem lényeges az, hogy a fuvarozás belföldi, közösségi, vagy harmadik országba irányuló, vagy onnan érkező fuvarozásnak minősül, csak annak van jelentősége, hogy az adott fuvart ki rendelte meg.

Ugyanis adóalany megrendelő esetén a fuvarozás teljesítési helyére az általános szabály alkalmazandó, mely szerint egy áfa-alany gazdálkodó felé nyújtott fuvarozási szolgáltatás teljesítési helyét az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni. Mindezek alapján a teherfuvarozás ilyen esetekben ott minősül teljesítettnek és így ott adózik, ahol a fuvarozást saját nevében megrendelő adóalany gazdasági letelepedésének helye van.

A teherfuvarozás kapcsán az Áfa tv. 41. §-a a főszabálytól eltérő különös szabályt csak a nem adóalany megrendelőkre tartalmaz. Ha a teherfuvarozás megrendelője nem adóalany személy, szervezet, akkor az lesz a döntő körülmény, hogy belföldi, harmadik országba irányuló, vagy onnan érkező, vagy közösségi fuvarozásról van-e szó. A nem adóalany megrendelők esetén a belföldi és a harmadik országba irányuló, vagy onnan érkező fuvarozási szolgáltatások teljesítési helye a megtett útvonal, közösségi teherfuvarozás esetén pedig az indulás helye lesz a teljesítési hely.

Fuvarozás esetében tehát a teljesítési hely megállapítását két szempont is befolyásolja. Egyrészt a teljesítési hely függ attól, hogy az igénybe vevő adóalany-e vagy sem, másrészt attól, hogy a termékfuvarozás Közösségen belüli vagy ettől eltérő termékfuvarozást valósít-e meg.

Példa a teljesítési hely meghatározására

Tegyük fel, hogy egy magyar adóalany megrendeli egy magyar fuvarozótól, hogy termékét szállítsa Nagykanizsáról Bécsbe. A megrendelő maga is áfa-alany, ezért a teljesítés helye nem az Áfa tv. 41. §-a, hanem a 37. § (1) bekezdése szerint alakul, azaz a megrendelő országa lesz a teljesítés helye. Ez pedig azt jelenti, hogy a példa szerinti fuvarozás – magyar áfa-alany megrendelőről lévén szó – belföldön teljesül, így a fuvarozó 27 százalékos áfával terhelten számlázza a magyar adóalany megrendelőnek a Nagykanizsa-Bécs fuvart.
Amennyiben azonban a példa szerinti fuvart egy osztrák magánszemély rendeli meg, akkor a teljesítés helyét az Áfa tv. 41. §-a szerint kell meghatározni, ami azt jelenti – hogy közösségi fuvarozásról lévén szó – a fuvar az indulás helyén, azaz a példa szerinti esetben Magyarországon teljesül.

Amennyiben egy ukrán illetőségű cég megrendel a magyar fuvarozótól egy Budapest-Kijev fuvart, akkor tekintettel, hogy a megrendelő áfa-alany külföldi cég, ezért a teljesítés helyét nem az Áfa tv. 41. §-a, hanem 37. § (1) bekezdése szerint kell megítélni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ukrán cég felé számlázandó fuvar a megrendelő adóalany országában, azaz Ukrajnában minősül teljesítettnek. Ebből következően a magyar fuvarozó a teljes fuvardíjat Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletként kezeli.

Abban az esetben, ha egy magyar magánszemély magyar fuvarozótól megrendeli, hogy a bútorait a fuvarozó szállítsa Svájcba (pl. Budapestről Bázelba), ez esetben a megrendelő nem áfa-alany (hiszen magánszemély), így a fuvarozás teljesítési helye az Áfa tv. 41. §-a szerint alakul.
Mivel ez esetben a fuvarozás harmadik országba irányul (nem pedig a Közösség másik tagállamába), a fuvarozás teljesítési helye a megtett útvonal lesz, ami azt jelenti, hogy a fuvarozás belföldi szakasza (azaz a Budapest-magyar államhatár útszakasz) a magyar Áfa tv. hatálya alá tartozó, de adómentes ügylet az Áfa tv. 102. §-a alapján.

Ugyanakkor a külföldi útszakasz (azaz a magyar-osztrák államhatártól a Baselig tartó útszakasz) – a teljesítési helye a megtett útvonal lévén – nem tartozik a magyar Áfa tv. területi hatálya alá.

dr. Veress Júlia (2023-06-12)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról