ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 564 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Egyéni vállalkozói tevékenység megítélése áfa szempontból

2022-11-29

Az alapkérdés, hogy egy egyéni vállalkozó által végzett tevékenység a tárgyi adómentes szolgáltatás kategóriába tartozik-e vagy pedig az alanyi adómentes keretet növeli az adott szolgáltatás bevétele? Az első témakör az oktatási tevékenység, a másik tevékenységi kör a mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás.

Ha van egy egyéni vállalkozó, aki szakközépiskolában tanárként dolgozik és különböző bemutatókat, előadásokat tart más intézményekben, vizsgáztat és magánórákat is ad, akkor az ő általa nyújtott szolgáltatások, mivel tanári minőségben jár el, tárgyi adómentes tevékenységek az áfa szempontjából? Ha egy egyéni vállalkozó, aki egy iskolában például ismeretterjesztő előadást tart, akkor ez a tevékenység szintén tárgyi mentes? Milyen szempontokat kell megvizsgálni ahhoz, hogy el lehessen egyértelműen dönteni egy szolgáltatásnyújtásról, hogy arra vonatkozik-e a mentesség vagy sem? 

Ami a másik tevékenységi kört (mentálhigiénés tanácsadás) illeti: Ezt a tevékenységet az egyéni vállalkozó nem kórházban, nem szociális intézményben, hanem saját rendelőjében tartja, és az elmúlt években megnőtt az igény az online tanácsadásokra is. Lehet-e tárgyi adómentes ez a tevékenység ilyen formában? 
 
A válasz megadásánál abból indultunk ki, hogy a más intézmények alatt köznevelési intézmények értendők.
A kérdésben leírtak alapján az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentesség jöhet szóba.
Álláspontunk szerint e jogcím szerinti adómentességnek az a feltétele, hogy a szóban forgó személy által végzett tevékenység oktatási tevékenységnek minősüljön, valamint a köznevelési intézmény által végzett oktatási tevékenységet szolgálja.
Továbbá az Áfa tv. 85. § (3) bekezdésében foglalt, az adómentesség további feltételeit szabályozó rendelkezést is figyelembe kell venni.
Köznevelési intézmény megbízása alapján tartott ismeretterjesztő előadás esetén az 1. pontban leírt szempontok irányadóak.
    
A mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás esetében az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja jöhet szóba.
Vélhetően az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adómentesség nem jöhet szóba, mivel a vállalkozó az Áfa tv. 85. § (4) bekezdése alapján nem tekinthető közszolgáltatónak. Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontjában említett adómentesség esetében is figyelembe kell venni az Áfa tv. 85. § (3) bekezdését. E rendelkezés szerint, ha a szóban forgó tevékenység engedélyhez és/vagy képesítéshez kötött, s ezzel a vállalkozó nem rendelkezik, akkor a tevékenység nem élvez adómentességet.
Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés valameny pontja szerint adómentességet élvező tevékenységek az Áfa tv. 188. § (3) bekezdés e) pontja alapján az alanyi adómentesség felső értékhatárába nem számítanak be. Ilyen alapon áfamentes tevékenységek számlázásánál nem az alanyi adómentességre, hanem az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése szerinti adómentességre kell hivatkozni.

Ha a kérdésben említett valamely tevékenység nem sorolható az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése alá, akkor a számlázott ellenérték az alanyi adómentesség felső értékhatárába beszámít, s a számlázásnál az alanyi adómentességre kell hivatkozni, amíg e státus fennmarad.

Bonácz Zsolt (2022-11-29)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról