ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 683 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

OSS rendszer használata során felmerülő kérdések

2022-06-09

A felvetésben szereplő cég online szeretne értékesíteni különböző kézzel készített terméket. A vásárlói kör ki fog terjedni az Európai Unión belülre és kívülre egyaránt. A kérdések értelemszerűen adódnak: Olyan esetben, ha a vevő EU-n kívüli, akkor a számlakiállítás hogyan történik és milyen áfakulcsot kell használni? Melyik EU-s sémát kell regisztrálni? Ha nem termékértékesítés történik, hanem szolgáltatásnyújtás mi az eljárás menete?

Az OSS-rendszer – többek között – az ún. Közösségen belüli távértékesítések adózásának „kezelésére” szolgál, ha az adófizetési kötelezettség nem Magyarországon, hanem az EU más tagállamában keletkezik. A szisztémát más cikkünkben is elemeztük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Közösségen belüli távértékesítések esetében figyelemmel kell lenni az Áfa tv. 49/A. §-ában foglalt rendelkezésekre is, amelyek alapján, ha a naptári évben az értékesítések áfa nélkül számított göngyölített ellenértéke 3 100 000 Ft (10 000 euró forintra átszámított összege) nem haladja meg, akkor a teljesítés helye a feladás helye (abban az esetben, ha a vállalkozás kizárólag belföldről adja fel a távértékesített termékeket).

Belföldön teljesített távértékesítés tárgyát képező terméket az Áfa tv. szerinti adómérték terheli.
Az Áfa tv. 49/A. § (3)-(4) bekezdése alapján a vállalkozás úgy is dönthet, hogy a rendeltetés helye szerinti tagállamban adózza le az említett értékhatár alatti értékesítéseit is.

Harmadik országba irányuló termékértékesítések „kezelésére” nem szolgál az OSS-rendszer, ilyen értékesítések nem tekinthetők Közösségen belüli távértékesítésnek.

Amennyiben harmadik országba irányuló, az értékesített termék mozgatásával járó értékesítésről van szó, akkor a teljesítés helyének a fuvarozás megkezdésének helye minősül az Áfa tv. 26. §-a alapján.

A kérdésben leírtak alapján belföldön (Magyarországon) teljesített értékesítésről van szó. 
Az értékesítés az Áfa tv. 98. §-a alapján – ehhez szükséges feltételek fennállása esetén – adómentességet élvez, ha az áru harmadik országba irányuló értékesítése külkereskedelmi forgalom keretében valósul meg. Külföldi utas beszerző esetén az adómentességhez az Áfa tv. 99. §-ában foglalt feltételek teljesülése is szükséges. Adómentesség hiányában az értékesítést 27% áfa terheli.
Amennyiben a szolgáltatás esetében a teljesítése helye az Áfa tv. II. fejezet 2. alfejezete szerint harmadik ország területére esik, akkor a szolgáltatás Magyarországon nem adóztatható, a teljesítés helye szerinti országban hatályos szabályok alapján kell megítélni, hogy ebben az országban a szolgáltatás nyújtójának keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége.
Ha nem, akkor a magyar adószám alatt kell számlázni, a számlában nem kell áfát felszámítani, a számlában a „Az Áfa tv. területi hatálya alá nem esik.” megjegyzést javasolt feltüntetni annak jelölésére, hogy a számlázott ügylet Magyarországon áfa tekintetében nem adóztatható.

Ilyen szolgáltatások tekintetében sem „használható” az OSS-rendszer, mivel az áfafizetési kötelezettség nem az EU valamely tagállamában keletkezik.

A NAV benyújtandó áfa bevallásban ilyen ügyletek ellenértékét a 91. sorban kell szerepeltetni.

Bonácz Zsolt (2022-06-09)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról