ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 755 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Gépjármű költségelszámolása

2022-03-29

A másodállású egyéni vállalkozó szüleinek tulajdonában van egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi. A vállalkozásban, amely áfás, tételes költségelszámoló, mindkettő használatban van. Elszámolható-e a gépjárművek használata a kérdésben felmerült esetben?

A személygépkocsi fogalmát az Szja tv. 3. § 45. pontja definiálja.
Az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásánál az a jármű minősül személygépkocsinak, amely megfelel az Szja tv. 3. § 45. pontjában leírtaknak.
Az Szja tv. 11. sz. melléklete szabályozza az egyéni vállalkozók költségeinek elszámolását, ha vállalkozói jövedelemadózást alkalmaz, azaz bevételeivel szemben tételesen számolja el költségeit.
Nem az egyéni vállalkozó tulajdonát képező járművel kapcsolatban értékcsökkenési leírás nem számolható el.
Az Szja tv. 11. sz. melléklet III. rész 8. pontja alapján személygépkocsi bérleti díjaként nem lehet nagyobb összeget elszámolni költségként, mint a bevétel 1%-át.
Ha a gyermek a szülő részére nem fizet bérleti díjat, akkor ilyen jogcímen nem tud költséget elszámolni (a bérbeadás gazdasági tevékenység, amelyet adószám nélkül nem lehet folytatni).
Az Szja tv. 11. sz. melléklet III. rész 8. pontjában foglaltak szerint nem saját tulajdonú személygépkocsi üzemi célú használata esetén elszámolható az üzemi használatra eső, a III. rész 1. pont szerinti üzemanyag-fogyasztás, valamint a számla szerinti egyéb költség, ha az a szerződés alapján az egyéni vállalkozót terheli.
Az Szja tv. 11. sz. melléklet III. rész 11. pontja a következő szabályt fogalmazza meg:
„11. A 9. pontban foglaltaktól eltérően, az egyéni vállalkozó az útnyilvántartás vezetése helyett havi 500 kilométer utat számolhat el átalányban a személygépkocsi használata címén a költségek 6. pont szerinti figyelembevételével, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától. Ezt az elszámolási módszert is csak a teljes adóévre – illetőleg az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamára – lehet alkalmazni.”
Nem saját tulajdonú kizárólag üzleti célra használt tehergépkocsival kapcsolatban az Szja tv. 11. sz. melléklet III. rész 7. pontja szerint elszámolható az üzemi használatra eső igazolt bérleti díj, az 1. pont szerinti üzemanyag-fogyasztás, aszámla szerinti egyéb költség, amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik.

 
 

Az 500 km-es szabály tehergépkocsi esetében nem alkalmazható.

Az üzleti célú használatot útnyilvántartással kell alátámasztani. Személygépkocsi esetében is kell útnyilvántartást vezetni, ha az egyéni vállalkozó nem alkalmazza az 500 km-es szabályt.

Bonácz Zsolt (2022-03-29)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról