ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 923 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kell-e adószám az ingatlan bérbeadásához?

2021-10-12

Bérbeadási tevékenységet az adózás rendjéről szóló törvény előírásai alapján főszabály szerint csak adószám birtokában lehet végezni, egyes ingatlan-bérbeadással foglalkozó magánszemélyek azonban mentesülhetnek a bejelentkezés és az adószám megállapítása alól.

A magánszemély adózónak tehát akkor nem kell adószámot kérnie, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek

 • nem egyéni vállalkozó – sem ingatlan-bérbeadási, sem más tevékenysége vonatkozásában, 
 • tevékenysége kizárólag, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja (a továbbiakban: Áfa tv.) – szerinti, adómentes ingatlan-(ingatlanrész) bérbeadás (haszonbérbeadás), 
 • az ingatlan bérbeadásra az adóalany nem választ adókötelezettséget, 
 • az Áfa tv. szerint közösségi adószám kiváltására nem köteles.

Abban az esetben tehát, ha egy magánszemély kizárólag ingatlan bérbeadással kíván foglalkozni, és a bérlője sem ragaszkodik a számlához, nyugodtan végezheti a tevékenységét adószám nélkül is. 

Ingatlan bérbeadás és az áfa

Az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés l) pontja szerint, ha a bérbeadó saját döntése alapján nem teszi azt adókötelessé, az ingatlan – például lakóingatlan, üzlet – bérbeadása, haszonbérbeadása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes szolgáltatásnak minősül az áfa-alany bérbeadó, illetőleg a bérbevevő személyétől, jogállásától függetlenül. Kivétel ez alól, és ezért mindig adókötelezettséget eredményez: 

 • az olyan bérbeadás, amely tartalma alapján kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás nyújtásának minősül, 
 • a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás, például garázs bérbeadása, 
 • az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés, például víziközmű-berendezés bérbeadása, 
 • a széf bérbeadása.

Ez tehát azt jelenti, hogy ha a magánszemély olyan ingatlan akar kiadni, amelyhez pl. garázs is tartozik, akkor mindenképpen kell adószámot kérnie! Természetesen ebben az esetben is választató az alanyi adómentesség.

Az Áfa tv. főszabálya szerint adómentes ingatlan (ingatlanrész) bérbeadásával, haszonbérbeadásával összefüggésben az Áfa tv. az alábbi választási lehetőségeket biztosítja: 

 • az adóalany adókötelessé teheti a főszabály szerint – a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel – adómentes ingatlan-bérbeadási szolgáltatását, beleértve a lakóingatlan bérbeadását is, vagy 
 • az adóalany adókötelessé teheti a lakóingatlan-bérbeadáson kívüli egyéb, főszabály szerint adómentes ingatlan-bérbeadási tevékenységét, míg a főszabály szerint adómentes lakóingatlan-bérbeadási szolgáltatásra a főszabályt, azaz az adómentességet alkalmazza.
  Lakóingatlan bérbeadására külön nem választható adókötelezettség.

Ha az adóalany a fentiek szerint adókötelezettséget választ az ingatlan-bérbeadási tevékenységére, úgy – az Áfa tv. VII. fejezetében meghatározott feltételek fennállásakor – megilleti az adólevonás joga, azaz az általa beszerzett termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat terhelő általános forgalmi adót az áfa-bevallásában levonásba helyezheti – például az adóköteles bérbeadást szolgáló ingatlan beszerzését terhelő áfát, a lakásba vásárolt berendezési tárgyakat terhelő áfát, az ingatlan felújításával kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat terhelő áfát. 

Az adóalanynak a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig előzetesen be kell jelentenie, ha az adókötelessé tételt választja. Azt az adóalanyt, aki az adókötelessé tételt választotta, a választás évét követő ötödik naptári év végéig köti a választása.

Horváth-Farkas Zsuzsa (2021-10-12)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról