ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 554 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok

2021-09-04

2021. július 1-jén életbe lépnek az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új általános forgalmi adó (hozzáadottérték-adó) szabályok. Az e-kereskedelmi vagy digitális áfacsomag célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt és szűkítse az áfacsalások lehetőségeit. Az alábbiakban a Közösségen belüli távértékesítés új szabályait tekintjük át.

A vonatkozó rendelkezéseket – a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel (a továbbiakban: Héa-irányelv) összhangban – részben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény tartalmazza (a továbbiakban: Áfa tv.), másrészt a Héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.), amely közvetlenül hatályos és alkalmazandó a Közösség valamennyi tagállamában.

A digitális áfacsomag célja

Az e-kereskedelmi vagy más néven digitális áfacsomag célja, hogy

 • biztosítsa az uniós és nem uniós vállalkozások közötti tisztességes versenyt,
 • erősítse a fogyasztás – vagy más néven célország – szerinti adóztatás elvét,
 • támogassa az áfacsalás elleni küzdelmet, továbbá
 • az adófizetés és adóbeszedés egyszerűsítése által megkönnyítse a határokon átnyúló kereskedelmet.

A fenti célok elérése érdekében 2021. július 1-jétől az alábbi pontokon történik módosítás:

 • Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye,
 • elektronikus felületek (platformok) adófizetési kötelezettségének megteremtése,
 • egyablakos rendszerek alkalmazhatóságának bővítése,
 • kis értékű import küldemények áfa mentességének eltörlése, az import áfa megfizetésére vonatkozó alternatív megoldások bevezetése.

Kapcsolódó
hozzajarulas-online-reklam

Mi minősül hozzájárulásnak az online reklámban?

A közvetlen üzletszerzés (a direkt marketing) egyik formája, amikor a vállalkozás elektronikus levelezés útján küld reklámnak minősülő kereskedelmi kommunikációt a fogyasztók részére. Ez azonban csak a fogyasztóvédelmi és reklámjogi előírások mellett, továbbá az adatvédelmi szabályok által meghatározott korlátok között folytatható.

Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye

2021. július 1-jétől Közösségen belüli távértékesítés [Áfa tv. 12/B. § (1) bekezdés] alatt azt az ügy-letet kell érteni, amelyre jelenleg távértékesítésként hivatkozunk. Ezek olyan ügyletek, amikor az értékesítő egy, a letelepedésétől eltérő tagállambeli nem adóalany vevő, vagy a Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében adófizetsre nem kötelezett adóalany vevő (pl. alanyi adómentes, kizá-rólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany), azaz a végső vevő részére értékesít terméket, melyet az értékesítő vagy a megbízásából harmadik fél ad fel, fuvaroz el az egyik tagállamból a másikba. A módosítás értelmében Közösségen belüli távértékesítés esetében a teljesítési hely a ren-deltetési hely szerinti tagállam [Áfa tv. 29. § a) pont.], ezen tagállamot illeti meg az adóbevétel. 

A szabályozás tehát eltörli a jelenlegi 35.000 euró, illetve 100.000 euró értékhatáro-kat. 

Változatlan azonban, hogy nem a Közösségen belüli távértékesítés szabályait kell alkalmazni a fel-, vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékekre és az új közlekedési eszközökre.

Az adóztatás helyének módosításával párhuzamosan megnyílik annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségnek az adóalany az egyablakos rendszer alkalmazásával tegyen eleget.

A módosítás a kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az Áfa tv. 45/A. § 2021. július 1-jéig hatályos (3)-(6) bekezdéseiben foglalt könnyítést kiterjeszti a Közösségen belüli távértékesítést (is) teljesítő adóalanyokra [Áfa tv. 49/A. §.].

Ha az adóalany

 • a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és
 • az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10.000 eurónak megfelelő összeget (adó nélküli ellenértéket) meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalanynak az Áfa tv. 45/A. § (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést, akkor ezen ügyletek esetében az adóalany letelepedése szerinti tagállam, illetve a termék feladási helye szerinti tagállam marad a teljesítés helye, így annak szabályai szerint kell adóznia. A 10.000 euró átváltására a 2017. december 5-én érvényes EKB átváltási árfolyamot kell alkalmazni [Áfa tv. 256. § (3) bekezdés]. 
  Ez Magyarország esetében 313,96 HUF/EUR árfolyamot jelent, vagyis belföldi adóalanyok tekintetében a kerekítésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az alkalmazandó értékhatár 3.100.000 forint. A 10.000 eurós értékhatár együttesen és nem külön-külön vonatkozik az adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amennyiben ezen ügyletek mindegyikét teljesíti az adóalany.
  Ugyanakkor az adóalany a 10.000 eurós értékhatár el nem érése esetén is dönthet úgy, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre, illetve a 45/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokra meghatározott főszabály szerint a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét, azonban ebben az esetben választásához a választása évét követő második év végéig kötve van.
dr. Veress Júlia (2021-09-04)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról