ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1087 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az elviteles ételek áfája: ami nem változik

2021-05-25

A teraszok megnyitása, különösen pedig az éttermek belső terének védettségi igazolványhoz kötött használata ismét felszínre hozta az 5 százalékos áfa problémáját. A kérdést az teszi kifejezetten érdekessé, hogy a vonatkozó jogszabály az újabb veszélyhelyzet fennálltáig hatályban marad.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban) Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontját megvizsgálva kiemelendő, hogy 5 %-os áfamérték irányadó az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) szolgáltatás vonatkozásában. Ezen szolgáltatások legfőbb jellemzője az azonnali, helyben fogyasztáshoz biztosított szolgáltatások megvalósulása. 

Általános szabályként az éttermeknek, vendéglátó egységeknek az étel, helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítésekor, házhoz szállításakor az általános adómértéket, azaz a 27 %-os adómértéket kellene alkalmazni. 

Azonban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Korm. rendelet 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2020. november 14-től hatályos 8. § (1)-(2) bekezdései szerint a vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottakon kívüli személy csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartózkodhatott. 

2021. május 23-től azonban a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések is változtak. Mindezek alapján a koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy kivételével a vendéglátó üzleten belül való tartózkodás

  • az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében,
  • a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából és
  • a fogyasztás kifizetése céljából (ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség) az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.

A vendéglátó üzleten belül a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.  A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a 1. § szerint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna. 

Az említett Kormányrendelet azonban nem változott.

A 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet szerint a 498/2020. Korm. rendelet, s így az 5 %-os áfamérték alkalmazása is a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. naptól veszti hatályát. 

Ennek időpontját azonban az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja majd meg. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy jelenleg az 5 %-os mérték alkalmazható, az 5 %-os adómérték alkalmazhatóságának változatlan feltétele, hogy

  • az Áfa tv. hivatkozott pontjának megfelelő szolgáltatás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg, vagyis ezen szolgáltatás feltételei az előzőekben jelzett veszélyhelyzeti intézkedést megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának,
  • helyben fogyasztás esetén az ügylet a TESZOR’15 56.10 alá tartozna,
  • azonnal fogyasztható étel és helyben készített, alkoholmentes ital elvitelre vagy házhoz szállítással való értékesítése valósul meg.

Az 5%-os adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő, szállítással kapcsolatos díjra, ezért abban az esetben, ha a vendéglátó üzlet az étel, ital házhozszállítással történő értékesítéséhez kapcsolódóan kiszállítási díjat számol fel, a kiszállítási díj tekintetében 27 %-os adómértéket kell alkalmaznia.

dr. Veress Júlia (2021-05-25)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról