ÁFA Módszertani Szemle

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Módosult az áfa nélkül beszerzett személygépkocsi áfamentes értékesítésére vonatkozó szabály

2021-01-20

2021. január 1-jétől akkor adómentes a személygépkocsi értékesítése, ha annak beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, kivéve azt az esetet, ha a beszerzés továbbértékesítési céllal történt. Ez utóbbi esetben az értékesítés így adóköteles.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 87. § (1) bekezdés c) pontja 2021. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint – a 125. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakra is figyelemmel – nem lenne levonható.

Változás 2021-től

A hivatkozott rendelkezésből következően, ha a beszerzéshez nem kapcsolódott előzetesen felszámított áfa, 2021. január 1-jétől már csak a saját vállalkozás keretében történő hasznosítási célra – azaz például cégautónak, bérbeadási célból, taxiszolgáltatás nyújtásához – vásárolt személykocsi későbbi értékesítése adómentes.

Azonban, ha az adóalany a személygépkocsit továbbértékesítési céllal vásárolta

  • nem adóalanytól, vagy
  • olyan adóalanytól, aki (amely) az Áfa tv. 87. §-a alapján az értékesítés során nem számolt fel áfát, vagy
  • alanyi adómentes minőségében eljáró adóalanytól, vagy
  • a különbözeti adózás szabályait alkalmazó viszonteladótól, használtcikk-kereskedőtől,
    és a beszerzést így nem terhelte előzetesen felszámított adó, ennek a személygépkocsinak a 2021. január 1-jén vagy azt követően történő értékesítésére, vagy az értékesítés ellenértékébe beszámító, 2020. december 31-ét követően átvett, jóváírt előlegre az adómentesség nem alkalmazható.

Az Áfa tv. 2021. január 1-étől hatályos 341. § (3) bekezdése szerint az Áfa tv.-nek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel módosított 87. § c) pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2021. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Aktuális adózási kérdések

Viszonteladókra vonatkozó szabályok

Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a személygépkocsit értékesítő adóalany az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályok (különbözeti adózás) szerint eljáró viszonteladó, úgy az ő továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsi értékesítése az Áfa tv. 87. § c) pontjának sem a 2020. december 31-éig hatályos rendelkezése alapján, sem a 2021. január 1-jétől hatályos előírása alapján nem adómentes. Ugyanis az Áfa tv. 87. § c) pontja mindkét időállapot szerint az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja szerinti levonási tilalomra utal, az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályokat alkalmazó adóalanynak azonban nem e rendelkezés alapján, hanem az Áfa tv. 222. § (1) bekezdés a) pontja alapján nincs levonási joga a termék beszerzésével kapcsolatban.

Ettől eltérően, ha a viszonteladó az Áfa tv. 224. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve (akár a személygépkocsi beszerzését követően) lemondott a különbözeti adózás alkalmazásáról, és így azt követően az Áfa tv. általános szabályai szerint járt el, azon személygépkocsik értékesítését, melyek beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, az Áfa tv. 2020. december 31-éig hatályos 87. § c) pontja alapján adómentesen végezhette, lévén, hogy a személygépkocsi értékesítés teljesítési időpontjában az Áfa tv. általános szabályai alapján eljáró adóalanyként kizárólag az Áfa tv. 124. §-a szerinti levonási tilalom fennállását kellett a személygépkocsit illetően vizsgálnia.

Az Áfa tv. 87. § c) pontjának 2021. január 1-jétől hatályos módosítása okán azonban a különbözeti adózás alól kijelentkezett viszonteladónak a továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsi adómentes értékesítésére 2021-től már nem lesz lehetősége, következésképpen az értékesítés teljes ellenértéke mint adóalap után kell áfát felszámolnia.

Főszabály szerint, ha egy viszonteladó lemond az Áfa tv. XVI. fejezete szerinti szabályok alkalmazásáról, ez a döntése az Áfa tv. 225. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választása évét követő második naptári év végéig köti, attól nem térhet el.

Az Áfa tv. 2020. november 27-én hatályba lépett 341. § (2) bekezdése azonban lehetővé tette, hogy a belföldön nyilvántartásba vett, személygépkocsi értékesítésével foglalkozó viszonteladó – az egyéb feltételek fennállása esetén – megváltoztathassa a fenti döntését, és 2021-től újra a különbözeti adózást alkalmazhassa (azaz adót az árrés után kell fizetnie) akkor is, ha a választása évétől számított kettő év még nem telt el. Ennek feltétele volt, hogy erről a döntéséről az állami adó- és vámhatóságnak 2020. december 31-éig nyilatkozatot tegyen az erre szolgáló változásbejelentő lapon.

(NAV)

(Lezárva: 2021. január 23.)

Adópraxis (2021-01-20)

Az elektronikus áfarendszer (eÁFA) bevezetése 2024-ben jelentős változásokat hozott az adóbevallások területén. Az első tesztek során Ruszin Zsolt számos pozitívumot emelt ki, ugyanakkor néhány kihívás is napvilágra került. Az adóalanyok most háromféle módon nyújthatják be bevallásukat, a hagyományos űrlaptól kezdve egészen az API-s kapcsolaton alapuló bevallásig. Az első tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a kisebb cégek könnyen alkalmazkodhatnak az eÁFA rendszerhez, és a NAV ellenőrzések is hatékonyabbá válnak. Ismerje meg az eÁFA rendszer nyújtotta lehetőségeket! Kattintson az Adó- és Tb Különszámra és válassza ki a többféle adóbevallási módszer közül a legmegfelelőbbet!

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról