ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1222 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az adószám visszaállításának hatása az adólevonási jogra

2020-12-17

2020. november 27-től az Áfa tv. új szabálya alapján az adóalany élhet az adószám törlését megelőzően keletkezett, előzetesen felszámított adó tekintetében a levonási jogával, ha az adószám törlését követően az adóalany kérelmére az adószámot a NAV ismételten megállapítja.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény korábban hatályos szabálya szerint, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törölte, akkor az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészett.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 2020. november 27-i hatállyal megteremti annak lehetőségét, hogy amennyiben az adóalany adószámának törlését követően az adóalany kérelmére az adószámot az állami adó- és vámhatóság ismételten megállapítja, akkor az adóalany – a levonási jog feltételeinek sérelme nélkül – élhet az adószám törlését megelőzően keletkezett, előzetesen felszámított adó tekintetében a levonási jogával.

Ha az állami adó- és vámhatóság az adószámot ismételten megállapítja, akkor az adóalany az adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel önellenőrzés útján érvényesítheti.

Átmeneti szabály rögzíti, hogy az új rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha az adószámot az állami adó- és vámhatóság a Módosító tv. hatálybelépését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül állapította meg ismételten.

(Lezárva: 2020. december 16.)

Dr. Németh Ildikó (2020-12-17)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról