ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1329 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A számla nyolc napon túl történő kiállításának következménye

2020-09-01

Az adóalany a számla kibocsátásáról, főszabály szerint, legkésőbb a teljesítésig köteles gondoskodni. Gyakran felmerülő kérdés a gazdasági kapcsolatban álló felek között, hogy megfelel-e az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként a számla akkor is, ha azt a számlakibocsátó a teljesítést követő 15 napon túl állítja ki?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 127. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon az Áfa tv. 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. A számla kötelező adattartalmát az Áfa tv. 169. §-a tartalmazza.

Az Áfa tv. 163. §-a alapján az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb ezen időpontoktól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

Az Áfa tv. alkalmazása során ésszerű idő
a)    az Áfa tv. 89. § szerinti termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli,
b)    az a) pont alá nem tartozó, valamint a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő olyan esetekben, ahol az ellenértéket – ideértve az előleget is – készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, haladéktalan,
c)    egyéb, a b) pont alá nem tartozó olyan esetben, amelyben a számla áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 8 napon belüli
számlakibocsátási kötelezettséget jelent.

Amennyiben a számlát az Áfa tv. 169. §-ában meghatározott adattartalommal bocsátották ki, akkor az adott számla az adólevonás tárgyi feltételeként minden további nélkül elfogadható abban az esetben is, ha annak kibocsátására nem az Áfa tv. 163. §-ában meghatározott ésszerű időn belül, hanem azon túl kerül sor.

(Lezárva: 2020. szeptember 1.)

 

Adópraxis (2020-09-01)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról