ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1391 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kiknek kell adatot szolgáltatnia július 1-jétől?

2020-07-01

2020. július 1-jével új időszámítás kezdődik a számlázásban és a számla-adatszolgáltatásban. Ettől az időponttól kezdődően számla-adatszolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa-alanyként belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és erről számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak ki.

Az általános forgalmi adózásban áfa-alanynak az a jogképes személy, szervezet minősül, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. E fogalomból következően nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például:
–    alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy
–    kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak.

Áfa-alanyok a kata alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik
–    tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá, vagyis az áfa-alanyiságot eredményező gazdasági tevékenységük közös tulajdon közös hasznosítása (ide tartoznak például a társasházak), vagy
–    sorozat jellegű ingatlan értékesítésre tekintettel lettek áfa-alanyok.

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet, a belföldön nyilvántartásba vett áfa-alanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett, az Áfa tv. területi hatálya alá tartozó tevékenységük tekintetében kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni. Így a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is (függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel vagy csak áfa-regisztrációval rendelkezik).

Az adatszolgáltatási kötelezettség a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalanyt terheli. Az adóalany e kötelezettségét nem befolyásolja az, ha a számla kiállítását, kibocsátását meghatalmazott útján teljesíti, vagyis az adatszolgáltatási kötelezettség nem száll át az adóalany meghatalmazottjára abban az esetben, ha a számlakibocsátást a nevében és képviseletében eljáró teljesíti.

2020. július 1-jétől tehát adatot kell szolgáltatni minden olyan számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amit belföldi adóalany, belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, az Áfa tv. előírásai szerint belföldön teljesített ügyletről állít/bocsát ki.

Áfa-alany, így az előzőeknek megfelelő számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátása esetén adatszolgáltatásra kötelezett az, akinek
–    az áfa-kódja, vagyis az adószámának a 9. számjegye 2-es,
–    az áfa-kódja 1-es,
- mert alanyi adómentes, vagy
- kizárólag tárgyi (közérdekű vagy speciális jellege miatt) adómentes tevékenységet végez, vagy
- kizárólag kompenzációs felárra jogosító tevékenységet végez, vagy
- az áfa-kódja 5-ös, azaz csoportos áfa-alany.

Az adatszolgáltatás alól az sem mentesül, akinek azért nincs magyar adószáma, mert korábban nem teljesítette bejelentési kötelezettségét.

Ha az adóalany a számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot számlázó programmal állítja ki, a számlaadat-szolgáltatást a számlázó programból kell teljesítenie. Ha az adóalany a számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot nyomtatvány alkalmazásával állítja ki (úgynevezett kézi számlát állít ki), a bizonylat adatait az Online Számla rendszer erre kialakított felületén kell manuálisan rögzítenie.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. július 2.

Adópraxis (2020-07-01)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról