ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1416 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Fontos változás az utazási költségtérítések elszámolásában

2020-06-30

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől csak akkor lehet elszámolni az utazási költségtérítéshez szükséges számlákat, ha azon szerepel a munkáltató adószáma vagy a csoportazonosító száma, így akik a BKK jegyautomatáiból szoktak számlát kérni, azoknak most érdemes lehet új QR-kódot igényelniük.

2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámát vagy csoportazonosító számának első nyolc számjegyét. 

Az Áfa tv. 169. § d) pontjának dc) alpontja szerint a számla kötelező adattartalma a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.

A BKK a tájékoztatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben a munkáltató csoportos áfa-alany tagja, akkor a jegy-, vagy bérletvásárlásról kiállított számlán a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a csoporttag adószámát. 

A BKK tájékoztatását megelőzően a NAV is felhívta a figyelmet arra a gyakori hibára, hogy az online számla-adatszolgáltatásokban a vevőként eljáró csoportos áfa-alany csoportazonosító száma helyett az egyes csoporttagok adószáma szerepel.

Tekintettel arra, hogy a jegykiadó automatából vásárolt jegyek után csak vásárláskor, az automatából kérhető számla, és a számlaigénylés a BKK honlapján történt előzetes regisztráció alapján kapott QR-kód beolvasásával lehetséges, így a BKK arra kérte az ügyfeleket, hogy minél előbb egyeztessenek munkáltatójukkal a megváltozott számlázási szabályokról, és ellenőrizzék a QR-kódjuk megfelelőségét! Amennyiben csoportos áfa-alany esetén a regisztrációkor a csoportazonosító szám helyett a munkáltató saját adószáma került megadásra, akkor a számla elszámolhatósága érdekében meg kell változtatni a regisztrált adószámot.

A belföldi adóalany beszerző adószámának, csoportazonosító számának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül), amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.

A számla kötelező adattartalmának változása kapcsán a törvény átmeneti rendelkezése rögzíti, hogy a termékbeszerzőnél, szolgáltatást igénybevevőnél az adólevonási jog tárgyi feltételéül szolgálhat a 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla, ami nem tartalmazza az adószámát, feltéve, hogy a számla kiállítása/kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és a számlában áthárított adó kevesebb, mint 100 ezer forint. 

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. június 29.
 

Adópraxis (2020-06-30)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról