ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1371 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Változások a foglalkoztatás bértámogatásában

2020-06-23

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásáról szóló kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezésre került. A bértámogatás azonban 2020. augusztus 31-ig még igényelhető, de néhány rendelkezést eltérően kell, illetve lehet alkalmazni.

A munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést. A támogatás a munkavállalónak közvetlenül nyújtott, köztehermentes állami támogatás. 

A támogatás szabályait a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) a veszélyhelyzet végével, azaz 2020. június 18. napjával hatályon kívül helyezte a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2020. december 31. napjáig továbbra is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás megvalósítására e határidőig van lehetőség.

Az ennek megfelelően kiadott, a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 290/2020. (VI. 17.) Korm. Rendelet értelmében:

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás megvalósítására 2020. december 31. napjáig van lehetőség, támogatási kérelmek benyújtására pedig 2020. augusztus 31-éig.

A törvény 66. §-a és a 290/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján a 2020. június 18. napjától (e napot is beleértendően) benyújtott kérelmek esetében az alábbi három pontot érintően változnak az igénybevétel feltételei: 

1. A kérelem benyújtására 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség, a támogatási időszak utolsó kezdő napja 2020. szeptember 1. napja lehet. 

A változás a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését érinti. 
A módosítást megelőzően a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül volt lehetőség kérelem benyújtására. Azzal, hogy a Korm. rendelet rendelkezéseit 2020. december 31-éig lehet alkalmazni, a kérelem benyújtásának utolsó napja pedig 2020. augusztus 31. napja lehet, a támogatási időszak utolsó kezdő napja 2020. szeptember 1-je lehet. 

2. Lehetővé válik a támogatás igénybevétele az azonos telephelyen munkaszerződéstől eltérő munkakörben vagy munkavégzési helyen történő foglalkoztatáshoz. 

A változás a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdését érinti. 
A módosítást megelőzően a munka törvénykönyvének 53. §-a szerinti foglalkoztatáshoz nem lehetett támogatást igénybe venni, de a módosítást követően erre már lehetőség van abban az esetben, ha a munkavállaló munkaadó általi foglalkoztatása otthoni munkavégzés vagy távmunka keretében, vagy ugyanazon a telephelyen történik. Más munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz továbbra sem vehető igénybe a támogatás.

3. Lehetővé válik, hogy adott telephelyen foglalkoztatott munkavállalókra különböző időpontoktól kezdve lehessen a támogatást igényelni. 

A változás a Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését érinti. 
A módosítást megelőzően ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhatott. 
A változás nyomán lehetővé válik, hogy az ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás különböző időszakokra szóljon. 
Amennyiben a munkáltató azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be együttes kérelmet, azokat továbbra is egy időben kell benyújtani, csupán a kérelemcsomagon belül lehet eltérő az egyes munkavállalók esetén a támogatási időszak kezdő időpontja. 

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás igénybevételének feltételei a felsorolt változásokon túl nem változnak.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a már elbírált kérelmek esetében a változások nem érvényesíthetők. A már benyújtott, de még nem elbírált kérelmek esetében, amennyiben a kérelmezők úgy ítélik meg, hogy az új szabályok előnyösebbek számukra, lehetőség van a már benyújtott kérelem visszavonására és új kérelem benyújtására.

(Adópraxis Szerkesztőség) 

Lezárva: 2020. június 23.
 

Adópraxis (2020-06-23)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról