ÁFA Módszertani Szemle

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Adatszolgáltatás és a számlázó programmal kiállított számla

2020-06-17

2020. július 1. mérföldkő lesz az általános forgalmi adózásban. Ettől az időponttól jelentősen változnak a számlaadat-szolgáltatás szabályai. A határidő közeleg, de még számos kérdés merül fel mind a könyvelők, mind a vállalkozások részéről. Cikkünkben összefoglaltuk a számlázó programmal kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség szabályait.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a számlázó programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany elektronikus módon köteles adatszolgáltatást teljesíteni a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról.

A kötelezettség teljesítéséhez alapvetően szükséges annak ismerete, hogy mi minősül számlázó programnak. Erre a kérdésre a választ a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Számlarendelet) értelmező rendelkezése adja meg, mely szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

A Számlarendelet szerint a számlázó programmal szemben – egyebek mellett – követelmény, hogy biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az adóhatóság részére történő továbbítását.

Az adatszolgáltatást tehát a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell teljesítenie.

A számlázó programnak a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az adóhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítania az adóhatóság részére legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmat. Az adatszolgáltatás teljesítésének tehát feltétele, hogy a számlázó program internetes hálózatra kapcsolódjon. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adattovábbítási követelménynek az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany nem fog tudni eleget tenni. 

A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az előírt követelményeknek megfelelően történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az adóhatóság rendszere visszaigazolta. Ha a visszaigazolás alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, akkor a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni. Előfordulhat, hogy az adóhatóság rendszere sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolást küld, de az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt. Ilyen esetben az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni, azzal, hogy az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az adóhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.

A Számlarendelet lehetőséget biztosít arra, hogy hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az adóhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével teljesítse.

Ha a hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történik meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni.

Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, akkor a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az adóhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az adóhatóság részére, akkor az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az adattovábbítási kötelezettséget elektronikus úton teljesíteni.

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége eléri a 48 órát, akkor ezt a tényt az adóhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jelezni kell, és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül kell az adóhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az adóhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig, míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.

Figyelem!


Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany által használt számlázó program nem alkalmas a Számlarendelet szerint az adattovábbítási kötelezettséget teljesíteni, akkor megfontolandó az alkalmazott számlázó program olyan verziójára vagy olyan más számlázó program alkalmazására áttérni, amely eleget tesz a Számlarendelet szerinti követelményeknek. A piacon számos olyan számlázó program elérhető, amely alkalmas a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget a Számlarendelet szerint teljesíteni, de használható a NAV Online Számlázó programja is, amely az Online Számla rendszeren belül található meg, és használata ingyenes.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. június 16.

Adópraxis (2020-06-17)

Az eÁFA M2M rendszer bevezetése alapjaiban változtatja meg az adózók és könyvelők számára elérhető digitális eszközök palettáját. A digitális fejlődés egyre fontosabbá válik az áfa-bevallások gyorsabb és precízebb elkészítése érdekében. A Menedzser Praxis Adó és Tb Különszám részletesen elemzi, hogyan segíti az eÁFA M2M koncepció a szakembereket a hatékonyabb adózási folyamatokban. Kattintson a linkre, és ismerje meg a digitális átalakulás részleteit!

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról