ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 882 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Levonható-e a járványügyi védőeszköz áfája?

2020-06-01

A koronavírus-járvány kibontakozása óta nagyon nagy menyiségben kerestek és szereztek be olyan, védőeszköznek számító termékeket, mint a kézfertőtlenítő, szájmaszk, gumikesztyű. A védőeszközök beszerzésére fordított összeg jelentős tétel is lehet, így az azzal kapcsolatban felmerült áfa levonhatósága, vagy az adólevonási jog gyakorolhatóságának hiánya bizony egyáltalán nem mellékes kérdés.

 

Először azt kell tisztáznunk, hogy a védőeszközök biztosítása az említett személyek részére vállalkozási célt szolgál-e, vagy sem.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. E rendelkezés figyelembevételével egyértelmű, hogy a munkáltató köteles ellátni az általa foglalkoztatott személyeket azokkal az eszközökkel, amelyek alkalmasak a fertőzés elkerülésére. Ugyanez igaz akkor is, ha a tevékenységben közreműködő tagról van szó. A védőeszközök biztosítása a vállalkozási tevékenység érdekében történik, feltéve, hogy azokat a vállalkozás érdekében végzett tevékenységük során használják. Egyéni vállalkozó köteles a tevékenységben közreműködni. Ezáltal vállalkozási célt szolgál az is, ha a védőeszközöket az egyéni vállalkozó saját maga használja. A védőeszközök biztosításával a vállalkozási tevékenységből való kivonás nem valósul meg. Ezáltal ezen a jogcímen adófizetési kötelezettség nem merülhet fel.

Nincs szó azonban vállalkozási célú beszerzésről, ha a vásárlás eleve azért történt, hogy a védőeszközt a vállalkozás tevékenységében részt nem vevő személy részére térítés nélkül adják át. Ekkor a beszerzést terhelő áfa nem vonható le. Ez akkor is igaz, ha az ingyenes átadás közcélú adománynak minősül [Áfa tv. 259. § 9/A. pont]. A közcélú adománynak nem tekinthető ingyenes átadásra áfa levonási jog hiányában az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése nem vonatkozik.

Munkajog és munkavédelem

A következőkben azt kell megvizsgálni, hogy a beszerzéseket terhelő áfa levonására milyen szabályok vonatkoznak. 

A védőeszközök beszerzésével kapcsolatban tételes adólevonási tilalom nincs. Ennek következtében kizárólag az adólevonási jog mértékét kell vizsgálat tárgyává tenni. Ezt az Áfa tv. 120. §-a fogalmazza meg az alábbiak szerint. Az adólevonási jog abban a mértékben gyakorolható, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a védőeszközöket adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja.

Amennyiben a vállalkozás kizárólag adólevonásra jogosító tevékenysége(ke)t folytat, akkor a beszerzést terhelő áfát teljes mértékben levonásba helyezheti. Ehhez rendelkeznie kell az adólevonási jog tárgyi feltételével is.

Abban az esetben, ha a vállalkozás alanyi adómentes státuszú, akkor az említett termékek beszerzését terhelő áfát nem vonhatja le. Általános szabály szerint alanyi adómentesség időszakára vonatkozóan nem lehet adólevonási jogot gyakorolni. Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására akkor sincs lehetőség, ha a vállalkozás nem alanyi adómentes minőségében jár el. Kivételt képez, ha a beszerzés kizárólag külföldön teljesített szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolható.

Amennyiben a vállalkozás kizárólag tárgyi adómentes tevékenysége(ke)t [Áfa tv. 85-86. §] végez, akkor a védőeszközök beszerzését terhelő áfát még részben sem vonhatja le. Abban az esetben, ha a vállalkozás egyaránt végez adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységet, akkor a következők szerint kell eljárnia.

Lehetősége van a tételes elkülönítésre. Amennyiben tételes nyilvántartást vezet az adólevonásra jogosító tevékenységéhez kapcsolódóan beszerzett védőeszközökről, akkor az adólevonási jog annak tárgyi feltételét képező bizonylat birtokában teljes mértékben gyakorolható. A tételes elkülönítés alapján adólevonásra nem jogosító tevékenységéhez kapcsolódóan beszerzett védőeszközöket terhelő áfa levonására nincs lehetőség. A tételes elkülönítés szabályai szerint meg nem osztható beszerzést terhelő előzetesen felszámított adót az Áfa tv. 5. számú mellékletében meghatározott számítási módszer alkalmazásával kell arányosan megosztani. Ennek érdekében a beszerzést terhelő előzetesen felszámított adót be kell vonni az arányosításba. A beszerzést terhelő előzetesen felszámított adóból a levonási hányadnak megfelelő rész vonható le. 

A szóban forgó védőeszközök az esetek többségében egyéni védőeszközként funkcionálnak. Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy a munkavégzésből eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető szintre csökkentse. 

Felmerül az a kérdés, hogy az áfa levonása megköveteli-e a védőeszköz átadásának dokumentálását.

Amennyiben a védőeszköz kiadása egy adott személy részére megtörtént, akkor arról számviteli bizonylatot kell kiállítani. Ellenőrzés során ezek bemutatását a revizorok kérhetik, mivel ezek igazolják a gazdasági tevékenységhez való tényleges felhasználást.

Előfordulhat, hogy a védőeszközök felhasználása helyhez kötötten valósul meg. Például egy irodában kerülnek kihelyezésre, és az ott dolgozók azokat igény szerint használhatják fel. Ebben az esetben a kihelyezés helyét, a kihelyezett védőeszközök jellegét és mennyiségét kell dokumentálni.

Bonácz Zsolt (2020-06-01)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról