ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1350 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Halasztható a pénztárgépek éves felülvizsgálata

2020-09-04

Egy április végi kormányrendelet lehetővé tette a pénztárgépek felülvizsgálatának halasztását. Amennyiben az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés felügyeleti egysége éves felülvizsgálati határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot elég a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül elvégeztetni. A határidő október 16-án jár le.

A pénztárgépek éves felülvizsgálata

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) 48. §-ának rendelkezése szerint a pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

A kötelező éves felülvizsgálat része a szervizes helyszíni vizsgálat, melyet a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. 

Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

A kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra a pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor, mely jellemzően az üzlethelyiségben a műszerész és a pénztárgép üzemeltetője vagy az őt képviselő személy jelenlétében történik, akár ügyfélforgalom mellett. A kötelező éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták éves felülvizsgálata

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Automata rendelet) 49. § (2) bekezdése szerint az üzemeltető köteles évente minden általa üzemeltetett automatában működő Automata Felügyeleti Egység (a továbbiakban: AFE) felülvizsgálatát elvégeztetni a felügyeleti szolgáltatóval. Két egymást követő felülvizsgálat között nem telhet el 13 hónapnál hosszabb idő.

A felülvizsgálat során ellenőrizni kell:
a)    az AFE és csatlakozásainak sértetlenségét, és
b)    az áramellátó rendszer, beleértve az akkumulátor (ha tartalmaz ilyet az AFE) állapotát és működőképességét.

A kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra az automata üzemeltetési helyén, a felülvizsgálatot végző és az üzemeltető jelenlétében kerül sor. A felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni, és rendellenesség esetén azt a felügyeleti szolgáltató a vizsgálatot követő 2 napon belül jelenti a NAV részére.

Felülvizsgálati kötelezettség a veszélyhelyzet időtartama alatt

A COVID-19 koronavírus-járvány miatt a Kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett, és olyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát minden területen.

A pénztárgépek, valamint az automata berendezések éves felülvizsgálatának elvégzése kapcsán is elsődleges a veszélyhelyzeti intézkedések betartása. Ennek megfelelően a NAV csak abban az esetben javasolja a veszélyhelyzet időszaka alatt esedékessé váló éves felülvizsgálatok elvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül vagy annak minimalizálásával megoldható. 

Amennyiben a felülvizsgálat csak a pénztárgép üzemeltetési helyén – jelentősebb mértékű személyes érintkezés kockázatával – végezhető el, akkor a NAV a 2020. március 18. napján közzétett tájékoztatójában javasolta a felülvizsgálat elhalasztását egy későbbi időpontra, még akkor is, ha ezzel az egyéves határidő lejár. 

A tájékoztató megjelenését követően, 2020. április 21. napján kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, amely egyértelműen rendelkezett arról, hogy amennyiben a Pénztárgép rendeletben, illetve az Automata rendeletben a kötelező felülvizsgálatra előírt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül köteles elvégeztetni.

Ennek megfelelően az üzemeltetőnek semmilyen szankcióval nem kell számolnia, ha a felülvizsgálatra előírt határidő lejár, és az elmaradt éves felülvizsgálatot legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül elvégezteti, amely határidő október 16-án jár le. 

A veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszűnt, a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet hatályát vesztette. A Korm. rendeletben előírt rendelkezés továbbéléséről azonban rendelkezik a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény. A törvény szerint, ha az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatában működő automata felügyeleti egység éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül, azaz legkésőbb 2020. október 16-ig köteles elvégeztetni. A határidőben pótolt éves felülvizsgálat esetén az üzemeltetőnek semmilyen szankcióval nem kell számolnia.
 

 

Jogkövető szerkesztőség (2020-09-04)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról