ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1578 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Eva alanyiság megszűnéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség

2020-01-20

2020. január 1-je óta áfa alanynak minősülnek azok, akik 2019. december 31-éig az azóta megszűnt egyszerűsített vállalkozói adó (eva) formájában teljesítették adókötelezettségeiket. Ez azzal jár, hogy az általános forgalmi adó alanyaként kötelesek bejelentést tenni az adóhatóságnál. De milyen következménnyel jár a bejelentés elmulasztása?

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 2020. január 1-jével történő megszűnése következtében azon adóalanyok, akik korábban az eva szerint teljesítették adókötelezettségüket, ezen időponttól gazdasági tevékenységükre tekintettel áfa alannyá váltak. Ennek megfelelően a tevékenységet kezdő adóalanyokhoz hasonlóan nyilatkozniuk kellett az Áfa törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásukról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, illetve az adómegállapítás különös módja alkalmazásáról (például amennyiben az általános szabályok szerinti adómegállapítás helyett alanyi adómentességet vagy egyéb különleges adózási módot, akár pénzforgalmi elszámolást választanak).

Átmeneti rendelkezés alapján ezt a nyilatkozattételi kötelezettséget 2020. január 15. napjáig kellett teljesíteni. A határidő jogvesztő volt, tehát elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Az Áfa törvény további átmeneti rendelkezése szerint nyilatkozattétel hiányában úgy kell tekinteni, hogy az adóalany 2020. január 1. napjától az Áfa törvénynek a választás hiányában rá irányadó szabályait alkalmazza. Ez a módosító törvény indoklása szerint azt is jelenti, hogy a feltételek fennállása esetén a választás hiánya kijavítási kérelemmel korrigálható az Áfa törvény 257/F. §-a alapján.

Az Áfa törvény 257/F. §-a szerint az adóalany az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján kezdeményezheti az Áfa törvényben felsorolt esetek szerinti választásának vagy választása hiányának módosítását, feltéve, hogy a módosítás nem érinti az általa megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét.

A kijavítási kérelem célja, hogy a törvény alapján biztosított választási lehetőség adminisztrációs okból történt hibás teljesítése vagy elmulasztása esetén lehetővé tegye, hogy az adózók kérelmezhessék a korrekciót az adóhatóságnál.

A kijavítás iránti kérelem lehetőségével az adó megállapításához való jog elévülési idején belül élhetnek az adózók. A kijavítási kérelem kizárólag a bevallások utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően nyújtható be.

A kijavítási kérelem útján történő módosításnak feltétele, hogy a módosítás nem érinti az adóalany által megállapított és bevallott adóalapot, a fizetendő adó és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét. A kijavítási kérelem alkalmazására tehát elsősorban abban az esetben van lehetőség, amikor az adózó egy törvény által választható adójogi szabályozás szerint teljesítette az adókötelezettségét (különösen az adóbevallási kötelezettségét), de valamilyen adminisztrációs tévedés folytán nem tett eleget a választásra irányuló bejelentési kötelezettségnek. Lényegében akkor van lehetőség kijavítási kérelem benyújtására, ha ezen okból kifolyólag nem kell a korábbi adóbevallásokat önellenőrizni.

 

 

Adópraxis (2020-01-20)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról