ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1594 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Alanyi mentes adózó és a turizmusfejlesztési hozzájárulás

2019-11-13

A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa mértéke 2020. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökken. Ugyanakkor ezen szolgáltatásokat ezen időponttól turizmusfejlesztési hozzájárulás fogja terhelni.

A 2019. július 23-án kihirdetett adócsomag a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó mértékét 18 százalékról 5 százalékra csökkentette.

A csökkentett adómérték 2020. január 1. napján lép hatályba, de átmeneti rendelkezés határozza meg, hogy az új adómértéket mely ügyletekre kell először alkalmazni. E rendelkezés szerint a csökkentett adómértéket azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a szolgáltatás teljesítésének időpontja 2020. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Figyelemmel arra, hogy a kereskedelmi szálláshely szolgáltatások áfa mértéke a jelenlegi 18 százalékról 5 százalékra csökken, az adócsomag kibővítette a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások körét a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokkal.

Az adócsomag a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos további részletszabályokat nem érintette, így a hatályos rendelkezéseket kell majd alkalmazni ezen szolgáltatások esetében is. Ennek okán például a hozzájárulás alapjának a szálláshely szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke minősül, a hozzájárulás mértéke pedig 4 százalék.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont, vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja a bevallási időszakra esik.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok az adózók, akik kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtanak, és az általános forgalmi adózásban alanyi adómentességet választottak vagy választanak, azokat az adózókat is terheli 2020. január 1-jétől a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás. Vagyis az alanyi adómentességet választó adózók nem mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól annak okán, hogy az általános forgalmi adó rendszerében nem kötelezettek az adó felszámítására.

A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezett adózók a rájuk irányadó áfa bevallási időszak szerint, az áfa bevallás benyújtására előírt határidőig kötelesek a bevallási kötelezettséget teljesíteni, vagyis
•    havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követő hó 20-ig,
•    negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követő hó 20-ig,
•    éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követően, február 25-ig.

Ha a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya valamely időszakról nem köteles áfa bevallás benyújtására, akkor a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa tv. szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig teljesíti a bevallási kötelezettséget. Ez utóbbi szabályt kell alkalmazni az alanyi adómentességet választó adózók esetében is.

(Adópraxis Szerkesztőség)

 

 

Adópraxis (2019-11-13)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról