ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1814 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az Áfa tv. 87. §-ában biztosított adómentesség alkalmazhatósága

2019-06-28

Írásunkban az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 87. §-a szerinti adómentes termékek értékesítését vizsgáljuk.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 87. §-a szerint mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha
a)    az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott;
b)    az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le;
c)    az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.

Az Áfa tv. 87. § b) és c) pontjának alkalmazása a gyakorlatban jellemzően személygépkocsi értékesítése során merül fel.

Előfordulhat, hogy az értékesített személygépkocsit az értékesítést megelőzően kizárólag tárgyi adómentes tevékenységhez használták. Ekkor felvetődik az a kérdés, hogy az értékesítésre az Áfa tv. 87. § a) pontja vonatkozik-e.

Az Áfa tv. 87. § b) és c) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól a személygépkocsi értékesítése, ha
–    a személygépkocsi beszerzését terhelő adó ún. tételes levonási tilalom alá esett, és nem állt fenn valamely levonási tilalom alól mentesítő körülmény, vagy
–    a személygépkocsi beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, függetlenül attól, hogy esetlegesen valamely levonási tilalom alól mentesítő körülmény is fennállt-e.

Az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség abban az esetben alkalmazható, ha a beszerzést előzetesen felszámított adó terhelte.

Saját használatra – nem továbbértékesítési céllal – vásárolt személygépkocsi további értékesítése esetén az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség alkalmazandó, mivel ilyen esetben a beszerzést terhelő áfa az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjában és a 125. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések együttes olvasatából következően nem vonható le.

Amennyiben azonban az adóalany a személygépkocsit túlnyomórészt taxiszolgáltatás folytatása érdekében, vagy bérbeadási céllal szerezte be, akkor az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjától függetlenül az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosult az előzetesen felszámított adó levonására. Ennek következtében ilyen esetben a személygépkocsi belföldi továbbértékesítése esetén az adóalanyt az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség nem illeti meg.

Az Áfa tv. 87. §-ának 2013. április 21-étől hatályos c) pontja alapján – a 87. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – abban az esetben is adómentes lehet a személygépkocsi továbbértékesítése, ha a beszerzés során az adóalanyra nem hárítottak át általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adó felszámításának hiánya abból adódik, hogy a beszerzés nem adóalanytól történt, vagy az értékesítő a viszonteladókra vonatkozó különös szabályokat alkalmazta, illetve az Áfa tv. 87. §-a alapján adómentesen értékesített.

Az Áfa tv. 87. § c) pontja – a b) ponttal szemben – kizárólag az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozik. Ennek következtében a személygépkocsi értékesítésére akkor is vonatkozik, ha áfás beszerzés esetén az adólevonási tilalom a beszerzési cél miatt feloldásra kerülne. Ezáltal az értékesítőnek az Áfa tv. 125. §-ában foglaltakra nem kell figyelemmel lenni, azaz irreleváns, hogy az ott felsorolt feltételek valamelyike feloldotta volna-e a beszerzésre vonatkozó levonási tilalmat.

Tegyük fel, hogy egy vállalkozás bérbeadási céllal magánszemélytől megvásárol egy személygépkocsit. A magánszemély a személygépkocsit nem üzletszerű tevékenység keretében értékesíti, hanem eseti ingó értékesítést hajt végre, így áfát nem számít fel. Amennyiben a vállalkozás a személygépkocsit később belföldön értékesíti, akkor az az Áfa tv. 87. § c) pontja alapján adómentes.

A személygépkocsit olyan adózó is beszerezhet áfa nélkül magánszemélytől, aki (amely) annak értékesítése során viszonteladói minőségben az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályok (különbözeti adózás) szerint jár el, tekintettel arra, hogy a személygépkocsit továbbértékesítési céllal szerezte be.

Felvetődik az a kérdés, hogy a viszonteladó alkalmazhatja-e az Áfa tv. 87. § c) pontját.

Az adóhatóság álláspontja szerint ez nem lehetséges, mivel az Áfa tv. 87. § c) pontja az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja szerinti levonási tilalomra utal. Ezzel szemben az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályokat alkalmazó adóalanynak az Áfa tv. 222. § (1) bekezdés a) pontja alapján nincs lehetősége a személygépkocsi beszerzésével kapcsolatban adólevonási jogot gyakorolni.

Abban az esetben, ha a viszonteladó az Áfa tv. 224. § (1) bekezdése alapján lemond a különbözeti adózás alkalmazásáról, ezáltal az általános adózási szabályokat alkalmazza, akkor az áfa nélkül beszerzett személygépkocsik belföldi értékesítése során már alkalmazhatja az Áfa tv. 87. § c) pontját, függetlenül attól, hogy áfás beszerzés esetén a továbbértékesítési célra tekintettel az áfát levonhatta volna, ha az felmerült volna.

Nagyon fontos, hogy az Áfa tv. 87. § c) pontjában foglalt szabály kizárólag személygépkocsi értékesítésénél alkalmazható.

Értelmező rendelkezés hiányában azt az alapszabályt kell alkalmazni, amely szerint termék (birtokba vehető dolog) beazonosításánál a Kereskedelmi Vámtarifa besorolását kell alapul venni.

Az Áfa tv. 257/I. § a) pontja alapján a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31. napján hatályos besorolását kell tekintetbe venni. A Kereskedelmi Vámtarifa ezen időpontban érvényes besorolása alapján személygépkocsi az a jármű, amely a Kereskedelmi Vámtarifa 8703 besorolása alá tartozik.

Érdemes megemlíteni, hogy 2019. július 1-jétől módosul az Áfa tv. 257/I. §-a. Ennek a) pontja alapján a Kereskedelmi Vámtarifa 2018. január 1. napján hatályos besorolását kell tekintetbe venni.

A besorolás szempontjából más körülmények nem relevánsak. Ebből adódóan önmagában a forgalmi engedélybe foglalt bejegyzésből nem vonható le az a következtetés, hogy a jármű személygépkocsi. Az Áfa tv. alkalmazásában más jogszabály (pl. személyi jövedelemadóról szóló törvény) fogalmi meghatározása sem releváns.

Amennyiben a magánszemélytől áfa nélkül beszerzett és továbbértékesített jármű tehergépkocsinak minősül, akkor az Áfa tv. 87. § c) pontjának téves alkalmazása azzal a következménnyel járhat, hogy az eladó az őt terhelő adófizetési kötelezettséget nem teljesíti.

Tehergépkocsi beszerzésével kapcsolatban az Áfa tv. 124. §-a nem fogalmaz meg tételes adólevonási tilalmat, így annak belföldi értékesítésénél az Áfa tv. 87. § b) vagy c) pontja nem lehet irányadó.

Az Áfa tv. 87. § a) pontja akkor alkalmazható, ha az adózó az értékesítésig a tehergépkocsit kizárólag tárgyi adómentes tevékenységéhez használta, hasznosította (az adómentességhez szükséges másik feltétel – az értékesített termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott – a magánszemélytől történő beszerzés következtében „automatikusan” fennáll).

 

Bonácz Zsolt (2019-06-28)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról