ÁFA Módszertani Szemle

Számlakiállítás Angliába

2022-10-31

A kisadózó vállalkozók tételes adója alól szeptember 1-ével átalányadóra áttért egyéni vállalkozó az Egyesült Királyságba számlázna. Mit jelent mindez adózás és elszámolás szempontjából?

Válaszunk megadásánál abból indultunk ki, hogy szolgáltatásról van szó.
Amennyiben az Áfa tv. II. fejezet 2. alfejezete szerint a teljesítés helye az Egyesült Királyság, akkor a szolgáltatás belföldön nem adóztatható, tehát a magyar áfatörvény szerinti áfa nem terheli, azt nem kell a szolgáltatás igénybevevője felé felszámítani.

Az Egyesült Királyság-beli szabályok döntik el, hogy Egyesült Királyságban ki az áfa fizetésére kötelezett (szolgáltatás nyújtója, vagy igénybevevője).

Ha a szolgáltatás nyújtója, akkor az Egyesült Királyság szabályozás irányadó áfa vonatkozásában. Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője, akkor az egyéni vállalkozó nem köteles Egyesült Király-ságba áfaalanyként regisztrálni, magyar adószámáról számlázhat. Abban az esetben, ha alanyi adó-mentes egyéni vállalkozóról van szó, akkor a szolgáltatás ellenértéke nem számít be az alanyi adó-mentesség értékhatára, tehát a szolgáltatás következtében alanyi adómentes státusa nem veszhet el.
Az egyéni vállalkozó nem alanyi adómentes minőségében jár el [Áfa tv. 193. § (1) bekezdés c) pont], a számlán az „Áfa tv. területi hatálya alá nem esik.” kifejezést javasolt feltüntetni, valamint a „fordított adózás” megjegyzést.

A számlázott összeget az áfa bevallás 91. sorában kell elszámolni, még akkor is, ha alanyi adómentes egyéni vállalkozóról van szó. 

Alanyi adómentesség esetén is áfa bevallást kell benyújtani havi időszakra, arra a hónapra, amelyre a teljesítés időpontja esik; az áfa bevallás főlapján jelöli kell, hogy mentes státusza mellett köteles be-vallást benyújtani.
Amennyiben a szolgáltatás teljesítési helye az Áfa tv . II. fejezet 2. alfejezete szerint belföldön telje-sül, akkor az alanyi adómentesség vonatkozik az ügyletre, feltéve, hogy annak ellenértékével az ala-nyi adómentesség értékhatára nem kerül átlépésre.

Bonácz Zsolt (2022-10-31)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról