Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ funkciói megvalósítása érdekében. Weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.
Részletesebb információkért kattintson ide.
ÁFA Módszertani Szemle

Gyorshírek és magyarázatok az adózási eljárásjog új szabályairól

Elolvasom most

A számlákra vonatkozó adatszolgáltatás szabályai 2018. január 1-jétől

A számlákra vonatkozó online adatszolgáltatás szabályainak változása már jó ideje napirendben van. Jelenleg a bevezetés határideje 2018. július 1. Erre tekintettel elfogadásra kerültek az online adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó rendelkezések, melyekről az Áfa tv. rendelkezései között olvashatunk.

TOVÁBB

A mulasztási bírság szabályozása az új Art-ban

Az új Art. főbb célkitűzései között emeli ki a mulasztási bírságok szabályozásának egyszerűsítését, amelynek érdekében megszüntetésre kerül számos konkrét bírságtényállás, úgy, mint például a jogszerűtlen adóelőleg mérséklést, vagy az utazásszervezési szolgáltatás igénybevétele esetén nem megfelelő vagy hiányzó nyilatkozattéttelt terhelő, a számlatartási kötelezettség megsértésének, az eljárási illetékfizetési kötelezettség nem teljesítésének, a nyilatkozattétel elmulasztásának, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadásának esetére szóló és az üzletlezárást helyettesítő mulasztási bírság.

TOVÁBB

A számlával szemben támasztott követelmények

Az általános forgalmi adóról szóló törvény a számlával szembeni követelményként határozza meg a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Rövid írásunkban összefoglaljuk, hogy mit is jelentenek az előírt követelmények, különös tekintettel arra, hogy bármelyik követelmény sérülése esetén a számla hitelessége is megdőlhet.

TOVÁBB

Ajándék IFRS felkészítő képzés- legyen a számviteli elitklub tagja!

Magyarország legjobb könyvelő szakemberei közé tartozik? NE érje be ennyivel, legyen 130 ország könyvelésében profi! Végezze el IFRS ingyenes online felkészítő képzésünket most és legyen Ön is a számviteli elitklub tagja!

TOVÁBB

Ingatlan bérbeadási tevékenység végezhető bejelentkezési kötelezettség nélkül is

Szinte minden vállalkozás tulajdonában vagy használatában van valamilyen gépjármű, így nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a gépjárművet vezető személy a közúti közlekedés során olyan cselekményt követ el, amely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után. Cikkünkből megtudhatja, hogy mennyiben módosítja a társasági adóalapot a vállalkozással szemben kiszabott közigazgatási bírság.

TOVÁBB

Számlakibocsátás más helyett és nevében

Az általános forgalmi adóról szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a számlakibocsátási kötelezettségnek ne a kötelezett, hanem az általa választott meghatalmazott tegyen eleget. Írásunkból megtudhatja, hogy ki lehet meghatalmazott, és milyen jogi szabályozásnak kell eleget tenni a más nevében történő számlázás esetén.

TOVÁBB

„Egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó tételek feltüntetése a számlán

Előfordulhat, hogy az adózó egy ügylet keretében „egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó ügyletet is teljesít. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV tájékoztatójából megtudhatja, hogy miként lehet eleget tenni ilyen esetben a bizonylatolási kötelezettségnek.

TOVÁBB

A közlekedési eszközök bérbeadásának áfa kötelezettsége

A közlekedési eszközök bérbeadásának az általános forgalmi adózásban történő megítélése függ attól, hogy rövid vagy hosszú távra, illetve adóalany vagy nem adóalany részére történik a bérbeadás. Cikkünkben a közlekedési eszközök bérbe adásának szabályait tekintjük át, tekintettel arra, hogy a vállalkozások jelentős része érintett lehet akár bérbeadóként, akár bérbevevőként.

TOVÁBB

A számlázó programok adatszolgáltatásának szabályai

2017. június 27-én jelent meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításának tervezete, mely a számlázó programok adatszolgáltatását tartalmazza, és amely a köznyelvben a számlázó programok adóhivatali bekötéseként terjedt el. Cikkünk a tervezet alapján ismerteti a várható változásokat, amelyekre a szükséges informatikai fejlesztések miatt már most figyelemmel kell lenni.

TOVÁBB

Kedvezményes adómérték alkalmazhatósága a digitális könyvek elektronikus úton történő értékesítésekor

Az elmúlt időszakban került közzétételre a C-390/15. számú ügyben hozott ítélet, melyben az Európai Unió Bírósága a HÉA-irányelv azon rendelkezését vizsgálta, amely a hozzáadottérték-adózás kapcsán a tagállamok által érvényesíthető kedvezményes adókulcs alkalmazási köréből kizárta a digitális könyvek elektronikus úton való értékesítését.

TOVÁBB

A számlabefogadó kezesi felelőssége

A számlabefogadó kezesi felelőssége az adófizetési kötelezettség speciális esete. Cikkünkben gyakorlati példával szemléltetve ismertetjük az általános forgalmi adózásban a számlabefogadó kezesi felelősségének szabályait.

TOVÁBB

Az Európai Bíróság legújabb döntése az adóbírság arányos kiszabásáról

Az Európai Bíróság 2017. április 26-án döntést hozott egy újabb magyar vonatkozású ügyben, amely a jövőben megváltoztathatja az általános forgalmi adót érintő adóellenőrzések során a kiszabható adóbírság mértékének meghatározását. Cikkünkben a magyar bíróság által az ügyben feltett egyik kérdésre adott választ ismertetjük, tekintettel arra, hogy a döntés olyan kérdésben mutatja meg az Európai Bíróság álláspontját, amely számtalan adóhatósági ellenőrzés során vita tárgyát képezte az adózók és az adóhatóság között.

TOVÁBB

Az adólevonási jog érvényesíthetősége a Kúria gyakorlatában, ha a piaci árnál nagyobb az ellenérték

Az általános forgalmi adózásban elkerülhetetlen, hogy nagy összegű általános forgalmi adó levonása esetén az adóhatóság vizsgálat alá vonja az adózót, és hatósági ellenőrzés keretében alaposan megvizsgálja a számla hitelességét. Ennek keretében az adóhatóság alapvetően azt vizsgálja, hogy a számlában foglalt ügylet megvalósult-e, ha igen, akkor annak teljesítése a számla kibocsátójához köthető-e, valamint a számla befogadója az ügylet igénybe vevőjének tekinthető-e.

TOVÁBB

Önnek van pénztárgéphez kapcsoltan pénztároló eszköze?

A pénztárgépek működtetéséhez kapcsolódóan 2016. április 2-ától jogszabály rendelkezik arról, hogy a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. Az adóhatósági ellenőrzések tapasztalata szerint számos vállalkozás elmulasztotta az új rendelkezésnek történő pénztárgép működtetést biztosítani. Cikkünk erre a kötelezettségre szeretné felhívni a figyelmet.

TOVÁBB

Az ÁFA levonhatósága és a számla alaki hibája az EU bíróságának döntésében

A nemzeti adóhatóságok a hozzáadott-értékadó ellenőrzése során leggyakrabban az adó levonhatóságát kifogásolják. Ennek oka, hogy az adólevonási jog gyakorlásához több uniós és nemzeti jogi normában szabályozott tartalmi és formai feltételnek kell teljesülnie, melyek közül, ha bármelyik sérelmet szenved, akkor az adóhatóság az adólevonási jog gyakorlását megvonja az adózótól. Ez a megvonás sok esetben komoly anyagi hátrányt okoz az adólevonási joggal élni kívánó adóalanyok számára, így az adózók minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, hogy adólevonási joguknak érvényt szerezzenek. Ennek következtében gyakran kerülnek ilyen esetek az Európai Unió Bírósága elé, ahol a jogi normák életszerűbb értelmezésével az adózói álláspont gyakran elfogadást nyer. Ezt igazolja az alábbi jogeset is, melynek során olyan döntés született, amely irányadó lehet sok más hasonló esetben.

TOVÁBB

Hibás a számla, ha nem tartalmazza a vevő adószámát

2017. január 1-jétől kötelező a vevő adószámának a számlán történő feltüntetése, ha az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Amennyiben a számla a vevő adószáma nélkül kerül kiállításra, akkor a számla hibásnak minősül, és nem jogosít adólevonásra.

TOVÁBB

Adómentes-e az ingatlan alkotórészeinek és tartozékainak bérbeadása?

A gazdasági világban gyakori, hogy egy ingatlant nem üresen, hanem annak elválasztható vagy elválaszthatatlan alkotórészeivel, illetve tartozékaival adnak bérbe. Ilyen esetekben gyakran dilemmát okoz annak eldöntése, hogy az ingatlan bérbeadásának adómentessége kiterjed-e ezeknek a dolgoknak a bérbeadására.

TOVÁBB

Nem elég kiadni, át is kell adni - a nyugtaadási kötelezettség

A nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése az adóellenőrök legkedveltebb tevékenységei közé tartozik. A kötelezettség több szempontból is elővigyázatosságot igényel. A nyugták előállítása és kitöltése a gyakorlatban önmagában is nehézségeket okozhat, különösen akkor, ha az eladónak nem áll rendelkezésére pénztárgép. Roppant kellemetlen tud lenni az is, ha az egyébként jóhiszemű, bevételt elkönyvelő, majd nyugtát kiadó kereskedőt bírságolják meg.

TOVÁBB

Melyik állam joga szerint kell számlát kibocsátani?

Az Áfa tv. 2013. január 1-jétől joghatósági rendelkezést tartalmaz a számlakibocsátási szabályokra vonatkozóan, azaz meghatározza, hogy amennyiben egy adóalanynak számlakibocsátási kötelezettsége van, akkor melyik ország számlázási szabályait kell alkalmaznia.

TOVÁBB

Ki a felelős, ha a számlázó program nem rendelkezik AEA funkcióval?

A számlázó programoknak 2016. január 1-jétől rendelkezniük kell az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval. Amennyiben a számlázó program nem rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor annak adójogi következményei vannak. Ilyenkor a fő kérdés, hogy ki a felelős a funkció hiányáért? A program fejlesztője vagy a felhasználó?

TOVÁBB

Hibás-e a számla a VTSZ vagy az SZJ szám hiányában?

Az Áfa tv. a számlakibocsátásra kötelezett adóalany választására bízza, hogy az általa kibocsátott számlán feltünteti-e termékértékesítés esetén a vámtarifaszámot, illetve szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltatások Jegyzéke szerint besorolást. Ennek megfelelően nem tekinthető az Áfa tv. alkalmazásában hibásnak, hiányosnak a kibocsátott számla, ha azon vámtarifaszám, illetve SZJ szám nem szerepel. Ilyen számla esetén az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során nem vonhatja el az adólevonási jogot, még abban az esetben sem, ha a számla olyan termék értékesítéséről vagy szolgáltatás nyújtásáról került kibocsátásra, amelyhez kapcsolódóan az Áfa tv. vámtarifaszámra vagy SZJ számra történő hivatkozást tartalmaz.  

TOVÁBB

Éttermi szolgáltatások áfakulcsának útvesztője- szakértőnk válaszol!

Cégünk a Menedzser Praxis Kft. prémium tanácsadási szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, szakértőink telefonon valamint írásban válaszolnak ügyfeleink szakmai kérdéseire.

TOVÁBB

A vendéglátó áfa alkalmazásának használatához ezekre kell figyelni

Január 1. óta egyes vendéglátó szolgáltatásokra 18 százalékos kedvezményes áfakulcsot lehet alkalmazni. Ehhez egyidejűleg több feltételnek kell megfelelni: szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia, az ügyletnek az éttermi szolgáltatás kategóriába kell tartoznia, és csak ételre, illetve helyben készített, nem alkoholtartalmú italra érvényesíthető - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján található útmutatóból. 

 

TOVÁBB

A gazdasági tevékenység során nem hasznosult szolgáltatás áfájának levonhatósága a bírói gyakorlat tükrében

Az áfalevonási jog megvonása sok esetben komoly anyagi hátrányt okoz az adóalanyok számára. A hazai bíróságok jellemzően alaposnak ítélik az adóhatóság álláspontját, de előfordulnak olyan esetek is, amikor a magyar legfelsőbb bírói fórum a jogszabályok és az Európai Unió Bírósága határozatai életszerűbb értelmezésének eredményeként az adózói állásponttal ért egyet.

 

TOVÁBB

Az Európai Bíróság legújabb döntése az adólevonási jogról, avagy a Signum ügy

Az Európai Bíróság 2016. november 10-én döntést hozott egy újabb magyar vonatkozású ügyben. Erre azért érdemes odafigyelnünk, mert a taláros testület olyan kérdésben foglalt állást, amely számtalan adóhatósági ellenőrzés során vita tárgyát képezte az adózók és az adóhatóság között. Összefoglaló következik.

 

TOVÁBB

Az áfapozíció jelentősége evásoknál és katásoknál - mikor, mit és mennyit?

Evások és katások esetében az elérhető jövedelem nagyságát befolyásolja az a körülmény, hogy a vállalkozás az általa teljesített ügyletekhez kapcsolódóan áfa fizetésére kötelezett-e, vagy sem. Amennyiben evás vagy katás vállalkozás optimalizálni kívánja adóterhelését, mindenképpen törekednie kell arra, hogy a számára kedvező adójogi pozíciót vegyen fel az általános forgalmi vonatkozásában.

 

TOVÁBB

Mikor kell az EKÁER-szám?

Egy társaság nagy értékű gépet vásárol az unióból saját felhasználásra tárgyi eszköznek. Fuvarozó cég kamionjával hozatja be Magyarországra a gépet. Ez esetben kell-e a cégnek EKÁER-számot igényelni? Ügyfelünk kérdésére Leipán Tibor adószakértőnk válaszolt.

TOVÁBB

Saját fuvarozás adókockázata más tagállamban beszerzett termék esetén

Számos esetben előfordul, hogy a belföldi adóalany más tagállamban oly módon szerez be terméket, hogy azt saját maga fuvarozza belföldre, tulajdonában álló, vagy bérelt gépjárművel.

TOVÁBB

Mire figyeljünk az elektronikus számla sorszámozásakor?

Az ügyviteli rendszerek megjelenésével és elterjedésével, valamint az önálló számlázó programok könnyű elérhetőségével a számlakiállítás alapvető technikája is megváltozott. A számlázás során a legfontosabb elemekké a gyorsaság, az egyszerűség, a könnyű átláthatóság és könnyű rögzíthetőség váltak.

TOVÁBB

Termék felhasználása nem vállalkozási cél érdekében

A gazdasági életben az ügyletek jellemzően ellenérték fejében teljesülnek, de ingyenes (ellenérték nélküli) ügyletek is előfordulnak.

TOVÁBB

Hogyan faragjunk az áfából?

Míg az állami költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása az általános forgalmi adó, az adófizetői oldalon éppen ennek finanszírozása okozza a legtöbb problémát.
Vegyünk sorra néhány olyan jogszerű adótervezési technikát, amellyel a vállalkozások csökkenthetik – adott esetben akár nullázhatják is – áfafizetési kötelezettségüket.

TOVÁBB

Számla kibocsátása miatt fizetendő adó

Az áfatörvény 147. § (1) bekezdése szerint az áfatörvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékértéket tüntet fel.

TOVÁBB

Mikor kell a cégautó eladás és vásárlás esetén áfát fizetni?

Az autókereskedők gyakran számolják be a használt autó árát az új autó vásárlásakor. De mi a helyzet akkor, ha a beszámíttatni kívánt autó cégautó? Hogy kell kitölteni számlát, milyen áfatartalommal, ha a korábbi vételkor a vevő kifizette az áfát?

TOVÁBB

Alvállalkozói szolgáltatás áfája külföldön teljesített szolgálat esetén

Hol kell fizetni az áfát, egyáltalán kell-e, ha egy cég olyan alvállalkozót bíz meg, amely külföldön végzi a munkát?

TOVÁBB

Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfakezelése

A nem adóalany részére nyújtott távközlési, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítési helyet az igénybe vevő letelepedése határozza meg, tehát az áfát az ő letelepedése szerinti államban kell megfizetni.

TOVÁBB

Az áfafizetési kötelezettség keletkezése

Áfafizetési kötelezettség alapvetően akkor keletkezik, amikor az adóztatás alá eső ügylet megvalósul, vagyis megtörténik a teljesítés. De akkor is keletkezik, ha semmiféle teljesítésre nem került sor, csak az eladó kiállította a számlát.

TOVÁBB

Nem célszerű nullás áfát bevallani

Az általános forgalmi adó tekintetében a fizetendő adó beszerzésekre jutó adóval való csökkentése korántsem magától értetődő. Ha egy vállalkozás nullákat közöl erről, akkor az adóhatóság a nullát tekinti érvényes adatnak, hiába nyújtanak be önellenőrzést.

TOVÁBB

A részletvételes termékértékesítés misztériumai

Mikor kell áfát fizetni részletfizetés esetén? Az első vagy az utolsó részletkor? Nos, a szabályokat alább olvashatják.

TOVÁBB
Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról